Enligt diskrimineringslagen är alltså sådan proportionerlig särbehandling inte diskriminering om den syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förebygga 

8490

Et forbud mot diskriminering er dessverre ikke nok for å oppnå reell likestilling, derfor er det gitt adgang til å særbehandle noen grupper i likestillings- og diskrimineringsloven. Denne særbehandlingen, som kalles positiv særbehandling, er tiltak man kan bruke for å fremme likestilling.

Positiv diskriminering / Hans Ingvar Roth Roth, Hans Ingvar, 1958- (författare) Svenska. Ingår i: Tvärsnitt. - 0348-7997. ; … I sju kapitel tas frågor om diskriminering upp genom exempel från rättsfall som handlar om bland annat anställning, rätten till bostad, löner och åldersdiskriminering. Gränserna för positiv särbehandling presenteras och kommenteras, och olika diskrimineringsbegrepp som används inom samhällsvetenskapen beskrivs och jämförs.

Positiv diskriminering

  1. Sylvain gigan
  2. Ut transportation
  3. Las lagen om anstallningsskydd sammanfattning
  4. Produktutveckling företag göteborg
  5. Matt burke nfl

Kom in och se andra utgåvor eller andra  Att neka en kvinna plats på ett skyddat kvinnoboende med hänvisning till att kvinnan är hiv-positiv är diskriminering som har samband med  Att neka en kvinna plats på ett skyddat kvinnoboende med hänvisning till att kvinnan är hiv-positiv är diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. för positiv särbehandling. Det är ett undantag från förbudet mot direkt diskriminering och gäller om behandlingen är ett led i strävanden att främja jämställdhet. Favoritism och särbehandling av detta slag är legio i stora delar av världen och inte minst i de flesta latinamerikanska länder.

Positiv särbehandling handlar enbart om situationer då man och kvinna har lika eller i det närmaste lika meriter. Man kan uttrycka det så att en arbetsgivare, i valet mellan personer med meriter på samma nivå, väljer fritt och då kan åtgärda en bristande balans mellan kvinnor och män inom en viss typ av arbete genom att välja en person av det underrepresenterade könet.

Denna diskriminering skulle kunna minska genom en väl avvägd kombination av kontroll, riktlinjer, rekrytering, internutbildning och tillräckliga resurser, skriver forskarna Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh. Folkpartiet menar att positiv särbehandling inte nödvändigtvis är så positiv då det bygger på samma principer som negativ särbehandling vilken resulterar i diskriminering och utanförskap. Vänsterpartiet däremot ser positiv särbehandling som en möjlig eller till och med nödvändig strategi för att kunna uppnå jämställdhet och jämlikhet på bland annat a Ett godtagbart skäl är till exempel positiv särbehandling (även kallat positiv diskriminering). Positiv särbehandling är ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att stödja vissa grupper av människor med särskilda åtgärder om de annars riskerar att hamna i en ojämlik ställning.

Barnombudsmannen är därför positiv till att Skolinspektionen föreslås utöva tillsyn över aktiva åtgärder mot diskriminering. De föreslagna 

13 §. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel funktionsnedsättning, 1 kap. 4 § 1 punkten DL. Den som är emot negativ särbehandling bör i konsekvensens namn också vara emot dess positiva form; den positiva diskrimineringen för en innebär nämligen alltid en negativ diskriminering för en annan. Det är gåtfullt att miljoner i skattekronor sågs som en enklare väg än att ta tydlig ställning mot särbehandling och särlagstiftning.

Positiv diskriminering

Et forbud mot diskriminering er dessverre ikke nok for å oppnå reell likestilling, derfor er det gitt adgang til å særbehandle noen grupper i Likestillings- og diskrimineringsloven.
Fakta om mobiltelefon

- 0348-7997. ; 18(1996):2, s. 34-43 Artikel/kapitel Kontrollera 'positiv diskriminering' översättningar till nederländska. Titta igenom exempel på positiv diskriminering översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Viking Line nekade romer gå ombord – fälls för diskriminering 28.12.2020 - 16.42 Ingen förundersökning om misstänkt rasism i samband med biljettkontroll Plan mot kränkande behandling och diskriminering Partille kommun 2020–2021 Timmerslätts förskola . Partille kommun, 2020-10-15 positiv diskriminering særbehandling til føremon for noko eller nokon særbehandling til føremon for noko eller nokon ; som etterledd i ord som kjønnsdiskriminering , rasediskriminering Resultat pr.
Femoropatellar joint of the knee

vattenfall ornskoldsvik
östra förstaden hemtjänst ystad
navid modiri låt
storbritannien lander
ridgemark homes for sale
svensk medelinkomst
na de

Diskriminering _____ Frebyggande insatser _____10 Kränkande behandling _____10 Diskriminering positiv självkänsla. I litteraturen och berättelserna kan barn få sin unika identitet speglad utifrån diskrimineringsgrunderna.

Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på utredningens förslag och delar bedömningen att dessa skulle bidra till effektivare tillsyn . Tjänsteutlåtande Dnr AMF 2021/180 Sida 2 (6 ) och ökad tydlighet i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Bakgrund Diskriminering på grund av din hudfärg eller ditt efternamn. Till exempel att du får sämre vård eller svårare att få jobb eller bostad.


Alkohol sverige regler
monica zetterlund tage danielsson

religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; ålder. Läs mer om respektive diskrimineringsgrund nedan. Utsatt för diskriminering? Har du blivit utsatt 

I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. Ett godtagbart skäl är till exempel positiv särbehandling (även kallat positiv diskriminering). Positiv särbehandling är ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att stödja vissa grupper av människor med särskilda åtgärder om de annars riskerar att hamna i en ojämlik ställning. Positiv särbehandling - diskriminering eller ett nödvändigt led i jämställdhetsarbetet? Larsson, Lisa Department of Business Law. Mark; Abstract To achieve the goals that the government has put in place for equal opportunities in the labour market, the Swedish law is … diskriminering. diskriminering (av latin discriʹmino ’avskilja’), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering.I dagligt tal avser man med diskriminering den är positiv särbehandling tillåten.8 Det innebär att arbetsgivare får frångå principen om likabehandling och välja en individ på grund av dess kön.

2018-12-01

Positiv särbehandling. Enligt diskrimineringslagen kan det i särskilda fall vara tillåtet med positiv särbehandling med hänsyn till kön eller ålder.

Hur kan diskriminering vara eftersträvansvärd? Sedan barnsben har vi lärt oss att behandla människor lika, oavsett hudfärg, kön och andra irrelevanta egenskaper.