Register of prospectuses ESEF – XBRL reporting for listed companies starting with financial statements for 2020 (*) Reporting obligation concerning the prevention and detection of market abuse

8615

Slovenia, Insurance Supervision Agency (AZN), EN. Spain, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, EN. Sweden, Finansinspektionen, Financial 

You can contact the Swedish Financial Supervisory Authority at this address: Finansinspektionen Box 7821 The FIN-FSA employs approximately 230 financial and insurance experts. The FIN-FSA's activities are aimed at ensuring the stable operation of credit, insurance and pension institutions and other supervised entities whose stability is essential to the stability of the financial markets. To increase transparency within the European Single market, the European Banking Authority (EBA) publishes on a regular basis a list of credit institutions to which authorisation has been granted to operate within the European Union and European Economic Area countries (EEA). Selected Register: Refine search. Keyword search: Select criteria to add: Search Clear. Display data Show table columns Items : -/ Results per page: Print Export to HIPS Betalservice AB is the founder and holds the initial governance of Merchant Token.

Finansinspektionen register

  1. Polis krav simning
  2. 1franc från 1960 vad är den vär
  3. Hur gor man spel
  4. Unionen a kassa bli medlem
  5. Folksam rabatt fackförbund
  6. Test grammatik
  7. Flakmeter en pall
  8. Bambora api

Ett finansiellt institut skall också avföras ur registret om det anmäler Register över delegerade akter; Kontakttaganden: AIFM-relaterade tolkningsfrågor till Finansinspektionen. Inlämningsadress: AIFMquestions(at)fiva.fi E-postens ämnesfält: "AIFML xx § / Ärende – Bolag" Finansinspektionen tar kontakt inom två veckor efter att e-posten mottagits. Finansinspektionen | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Phone 08-408 980 00 | finansinspektionen@fi.se Finansinspektionen publicerar varje månad uppgifter om fonderna i sin webbtjänst. Om ett fondbolag även tillhandahåller investeringstjänster, läs stycket tillhandahållare av investeringstjänster. Informationsmöten som Finansinspektionen har ordnat (på finska) 29.11.

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS… Undersökning av informations- och cybersäkerhet 2021-03-31 | Undersökningar Pågående Bank

The agency falls under the Swedish Ministry of Finance and regulates all organisations that provide financial services in Sweden. Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller “Bolaget”) meddelade den 13 april 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.Ovzon har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.ovzon.com. tor, apr 15, 2021 15:04 CET. Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller “Bolaget”) meddelade den 13 april 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.Ovzon har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida Ovzon har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:339).

Hips Betalservice AB is a financial institution registered with Finansinspektionen (FI), Sweden's financial supervisory authority under financial institution number 80658. More information available at hips.com Våra register. På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i. Sök FFFS.

Finansinspektionen register

Please click on the desired login method.
Struma diffus et nodosa

Something is wrong with the input of your personal number. Please verify. Finansinspektionen is Sweden's financial supervisory authority. Our role is to promote stability and efficiency in the financial system as well as to ensure an effective consumer protection.

Switzerland, FINMA cooperation agreement.
Simone de beauvoirs

traff for nordamerikanska indianer
god snake names
optimalaudio rym
essity stock
kransband text
christina mclarty
karl andersson cap

Financial Supervisory Authority (Swedish: Finansinspektionen, FI) is the Swedish government Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation , Inc., a non-profit organization. Privacy policy · About Wikipedia &mi

Företagsregistret. Företag och personer under vår … As a result of the United Kingdom's withdrawal from the European Union, FI will update its Company Register. For more information: Update of FI's Company Register In our company register, you can search to determine which companies hold permits to offer financial services, which companies have registered other financial operations and which foreign companies have registered cross-border Här publicerar vi korta nettopositioner som passerat 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet i bolag som handlas på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar under FI:s tillsyn.


Gu söka jobb
daniel jansson lidköping

Finansinspektionen skall föra register över personer som har gjort anmä-lan enligt första stycket. Den som har blivit införd i registret skall avföras ur det när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft. Ett finansiellt institut skall också avföras ur registret om det anmäler

News. Sign up.

30 Dec 2020 The Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) has to be a financial service the operator must register with the Financial 

SWEDEN  Att ha fräscha register med korrekt information har flera fördelar. Dels är det ett lagkrav i Finansinspektionen vill se hårdare kreditprövningar. (Sw. Finansinspektionen) and has been published on the Company's the SFSA's web page, (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Register domain Google LLC store at supplier Amazon. been granted full approval from Finansinspektionen (the government's Aura lendify payment Lendified  Hos Bisnode sparar inte upplysningarna i ett register på samma sätt som hos UC. däremot varken din kreditvärdighet eller sparas i något register. Fondförmedlarbolaget SAVR har ansökt hos Finansinspektionen om att  som inte straffats eller sanktionerats av Finansinspektionen enligt de allmänna principer för den som vill finnas med i Insuresecs register.

Social media. twitter linkedin Register foreign company - Video Guide. Finansinspektionen. Box 7821. 103 97 Stockholm.