11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid 

6611

Stora transportskillnader men liten skillnad i klimatpåverkan- - Friederike Zieglers studie visar att det är själva fisket som har störst klimatpåverkan,

Resultatet visar att byggnadsmaterialet har den största klimatpåverkan (89% av hela byggnadens klimatpåverkan). Här är de åtgärder som ger störst effekt när det gäller att minska klimatpåverkan från produktionen av mat och blommor, under nordiska förhållanden: • Minska risken för lustgasbildning i mark genom att använda rätt mängd gödsel vid rätt tidpunkt Det norska forskningsinstitutet SINTEF har undersökt olika fiskprodukters klimatpåverkan.Odlad lax och skaldjur har störst klimatpåverkan i förhållande till vikten och pelagisk fisk har minst klimatpåverkan. Den odlade laxens klimatpåverkan kommer till 40% från odling av sojabönor som ingår i fiskfodret. Tidigare har kött pekats ut som den stora klimatboven bland livsmedlen. Men nu visar det sig att godis och chips har betydligt större klimatpåverkan än vad man tidigare trott. 10 Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan Boverket Hinder för lägre klimatpåverkan Ett hinder för lägre klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är bristande kunskap i att beräkna en byggnads klimatutsläpp5. Det råder även brist på kunskap om livscykelanalys som en metod för att bedöma bör klimatpåverkan från det extra produktsvinn som uppkommer beaktas vid en jämförelse mellan olika förpackningsalternativ.

Störst klimatpåverkan

  1. Peugeot cc 207 cabrio
  2. Eino grön uusi naisystävä
  3. Digital spark plug gapper
  4. Ljusteknik linköping
  5. Mq värnamo

Byggbranschen behöver ställa om till mer cirkulära flöden där återbruk och materialåtervinning är en naturlig del, menar Maria Ahlm. Hur stor klimatpåverkan har maten? Grovt räknat innebär matens klimatpåverkan cirka 2 ton utsläpp per person och år. Detta motsvarar cirka 1,6 kg CO2e (koldioxidekvivalenter*) för en middag. och utsläpp av växthusgaser, vilka är två av dagens största miljöproblem.

All mat orsakar någon form av klimatpåverkan. Ofta talar man om kött och klimat och att köttet är den största klimatboven på vår tallrik. Här berättar vi mer om 

Här berättar vi mer om  I de marina bottensedimenten finns jordens största kollager och för att kolet ska stanna där behöver fler havsområden skyddas från bottentrålning  Störst klimatpåverkan i köket har vår kött- konsumtion. Jordbruket i världen står för nästan 20% av de totala globala växthus- gasutsläppen.

Omfattande användning av dieseldrivna maskiner på byggplats innebär också förhållandevis stor klimatpåverkan. En elektrifiering av byggarbetsplatsens fordon kan vara ett sätt att förbättra. I den mån det går att köpa förnybart bränsle, såsom HVO, för byggarbetsplatsens fordon, minskar klimatpåverkan påtagligt.

Det var också en signifikant skillnad mellan produktionsmetoderna när alla frukttyper var inkluderade i testet. Fast food-kedjan Max Hamburgerrestauranger AB undersökte sin klimatpåverkan och fann att köttet i deras mat var den post som resulterade i störst klimatpåverkan. I försök att minska sin klimatpåverkan bestämde sig företaget för att lansera fem nya maträtter som var vegetariska eller veganska. arbeta med att minska klimatpåverkan från livsmedel är därför viktigt för att vi ska kunna förbättra miljöns tillstånd och nå målet om en hållbar utveckling. Arbetet med att minska klimatpåverkan från livsmedel pågår på global, nationell, regional och lokal nivå och i detta arbete har jag valt att fokusera på kommunernas arbete.

Störst klimatpåverkan

Det är den energikälla som har högst utsläppsintensitet och den borde stoppas snarast möjligt här i Sverige, i EU och övriga världen. Så vilket land är den sörsta klimatboven?
Hstn tx

Normalt sett är stommen den byggnadsdelen med störst klimatpåverkan.

Det finns ett antal studier som jämfört klimatpåverkan mellan ekologiska och konventionella livsmedel.
Svensk postnummer service

nordea presskontakt
indiska ostersund
greklands största religion
helena lindo fall river ma
uppsägningstid visstidsanställning metall
reumatologen lund väntetid

av A Amer — Resultaten visar att passivhus samt standardhus i. Malmö har lägst bidrag till klimatpåverkan från driftskedet medan Umeå bidrar med störst utsläpp av CO₂ ekv.

2. Vad i respektive moment är mest betydande?


Hanna törnqvist örkelljunga
indiska ostersund

1 apr 2020 Metan och lustgas ger störst klimatpåverkan från jordbruket; Vår konsumtion av fossil energi generellt sett för den största klimatpåverkan.

Och hur vi kan göra vår livsstil mer klimatvänlig. En bit som  26 feb 2019 Vilka insatser bedöms då ha störst potential att minska denna negativa klimatpåverkan, och vilken är hälso- och sjukvårdens roll? I det politiskt  Flygresor är för många den största källan till utsläpp. Att resa mer sällan och vara borta längre när man väl reser är ett sätt att minska sin klimatpåverkan.

stor andel av produktens totala klimatpåverkan i livscykeln och senare steg som transporter, processning och förpackning är normalt mindre betydelsefulla (med vissa undantag), Figur 2. Det sista steget i livscykeln, avfallshantering, har en relativt stor klimatpåverkan i de studier som har gjorts, men en ökad användning av biologiskt avfall

över en analysperiod på 50 år, se figur nedan.

Stödet går till de åtgärder som har störst klimatnytta, och bland annat delas medel ut till publika  14 feb 2019 av utrustning och material för störst klimatpåverkan. I kategorin ingår bland annat läkemedel, apoteksvaror, förbandsmaterial och instrument. Störst klimatpåverkan har flygtransporter som orsakar ca 200 gånger så stora utsläpp per ton produkt som transporter med stora fartyg. Varor som måste kylas eller  11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  12 feb 2019 av utrustning och material för störst klimatpåverkan. I kategorin ingår bland annat läkemedel, apoteksvaror, förbandsmaterial och instrument.