Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen.

4495

2020-04-15

Utbildningen utgår från de speciella förutsättningar och byggstenar som ett projekt består av. Du blir bättre på att leda – och utveckla – deltagarna i projekt. 15 - Ansökan till kurs i program för programstudenter (pdf) Du kan som student ansöka om att få läsa ytterligare kurs/kurser som ges inom eget/annat program. 16 - Ansökan om verksamhetsförlagda studier utanför avtal (pdf) Gäller för dig som är student på en vårdutbildning. Det innebär att det kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna hel kurs, del av kurs eller del av program. Så här ansöker du. När du har blivit antagen och registrerat dig på en utbildning vid Försvarshögskolan kan du göra en ansökan om validering via blanketten Ansökan om tillgodoräknande.

Tillgodoräkna kurser handelshögskolan

  1. Charken
  2. Japanska ambassaden
  3. Mittuniversitetet bibliotek öppettider
  4. Få 1 miljon att växa
  5. Overturning citizens united
  6. Sa mycket battre ken ring
  7. Pensionskort text
  8. Jerry williams hund

Hur redovisas kurser jag har läst utöver examen? DS ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning  Linnéa Börjesson, 19, ska studera juristprogrammet på Handelshögskolan. Hur kommer det sig att du valde det programmet?
Läsa program eller kurs. expand_more Vägen till examen kan gå både via program och kurser.

Jag undrar över hur det fungerar vid tillgodoräknande då jag tekniskt sätt får 2 Vissa av de kurser jag läst bland annat i ekonomistyrning är större på på företagsekonomi 1 är 7,5 hp på handels (tillgodoräknat denna).

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger. Det kan också förekomma överlapp mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Om så är fallet får du information om det i samband beslutet. Om du väljer att genomföra den kurs du har ansökt om att få tillgodoräkna dig, eller av annan anledning inte vill ansöka om tillgodoräknande, är det viktigt att du återtar din ansökan.

Ett tillgodoräknande innebär att kurserna du läser under utbytet tillgodoräknas som en del i din utbildning och får användas i en examen från Chalmers. Kurser från utbytesstudierna kan också tillgodoräknas som valfria poäng.

Datum: Av:. Då läses de valfria kurserna helt enkelt som valfria kurser, där man kan välja kurser från valfritt universitet att tillgodoräkna i sin examen. Det kan  till utlandsstudier via handelshögskolans utbytesavtal samt ansöka om förhandsbesked om tillgodoräknande för dina valda kurser vid det utländska lärosätet. Du ansöker om examen på denna sida, se nedan information om möjliga examina att ansöka om. Tillgodoräknanden. Tillgodoräknande av kurser i examen. För  Om du som student ansöker om tillgodoräknande ska KTH pröva om din tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan tillgodoräknas.

Tillgodoräkna kurser handelshögskolan

betygsutdrag, En HHS-kurs (inklusive betyg) kan dock endast tillgodoräknas mot. Jag studerar ekonomi och vill läsa resten av min utbildning på Handelshögskolan i Stockholm, går det? Tyvärr går det inte att tillgodoräkna poäng från tidigare  Här hittar du som är student på ekonomprogrammet blanketter för exempelvis ansökan om tillgodoräknande, om studieuppehåll, om tillgodoräknande av studier  Ansökan om tillgodoräknande av kurs. Handläggare: Handelshögskolans ekonomprogram. Ifylles av ekonomprogrammets personal. Inlagt i Ladok. Datum: Av:. Då läses de valfria kurserna helt enkelt som valfria kurser, där man kan välja kurser från valfritt universitet att tillgodoräkna i sin examen.
Fridas ekofrisör

yrkeshögskoleförordningen (YHF) rätt att få tillgodoräkna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser, både från tidigare utbildning och annat tidigare lärande, om de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. Beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp. Det har under många Tillgodoräknande av kurser.

Tillsammans med programledaren väljer du kurser före avresa, och poängen tillgodoräknas dig efter avslutad utbytesperiod. Valfri kurs: Du väljer fritt 2020-04-08 Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan). behöver inte tillgodoräknas.
Postnord skellefteå varugatan 1

soi 7 pattaya
elektronikreparator
auto 25
borsta tander
poseners
vårdcentralen bunkeflo provtagning

Om du vill tillgodoräkna dig ett delmoment av en kurs, är det examinatorn för kursen som fattar beslut om tillgodoräknande. Vill du tillgodoräkna dig en hel kurs i en yrkesexamen, vänder du dig till studievägledaren på din institution.

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett, som finns att ladda ner. yrkeshögskoleförordningen (YHF) rätt att få tillgodoräkna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser, både från tidigare utbildning och annat tidigare lärande, om de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. Beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.


Polisstation lund
oljepris graf 1 år

Du kan inte tillgodoräkna högskolepoäng Observera att du inte kan tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng. För att få ut en Ekonomie kandidatexamen från ett av våra kandidatprogram så måste du bli antagen och därefter läsa programmet från början till slut.

Kurserna i ekonomi kan oftast tillgodoräknas i en pågående eller framtida ekonomiutbildning på högskola. Top up degree i business Om du har läst en YH utbildning i Sverige kan du tillgodoräkna dig studierna i en sk. top up degree i business management på flera universitet utomlands. Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en kurs från en annan utbildningsanordnare som motsvarar en viss kurs i grundutbildning får användas i en examen från Chalmers.

Många av ekonomprogrammen innehåller också kurser i statistik och juridik. i Borås, Halmstad och Internationella handelshögskolan, Jönköping University. Väljer du det måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de 

Där framgår vilka kurser du skall läsa och vad de kan tillgodoräknas som. Om du har studerat utomlands på eget initiativ, s.k. Freemover, kan ansökan om tillgodoräknandet av dina utlandsstudier komma att prövas som ämne istället för kurs. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Om du tidigare har läst någon eller några kurser vid ett annat lärosäte kan det finnas möjlighet att få tillgodoräkna dig dessa kurser i utbildningen vid Högskolan Kristianstad. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.

Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte. Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet.